Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ТЕМИС ЮГ“ ЕООД

Четвъртък, 16 Април 2015 10:30
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ТЕМИС ЮГ“ ЕООД

№01-РД-286-3/06.04.2015 г.

 действащ