Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ИРИДА-ТРАНС СЕКЮРИТИ“ ЕООД

Сряда, 12 Юни 2019 11:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ИРИДА-ТРАНС СЕКЮРИТИ“ ЕООД

№ 01-РД-282-5/ 10.06.2019 г.

 действащ