Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„РИВА 21“ АД

Понеделник, 29 Декември 2014 16:45
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„РИВА 21“ АД

№ 01-РД-278-0/09.12.2013 г.

 

№ 01-РД-278-1/29.12.2014 г.

 действащ