Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ДЖИ ПИ КЛИИН“ ЕООД

Четвъртък, 05 Декември 2013 11:45
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ДЖИ ПИ КЛИИН“ ЕООД

№ 01-РД-277-0/26.11.2013 г.

 действащ