Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„Транш Експрес" ЕООД

Понеделник, 30 Март 2020 11:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

"Транш Експрес" ЕООД

№01-РД-543-0/18.03.2020 г.

прекратен