Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„РЕГИНА ТРАНС“ ООД

Понеделник, 12 Август 2019 14:30
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„РЕГИНА ТРАНС" ООД

№ 01-РД-237-3/09.08.2019 г.

 действащ