Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ЕВИ И БЕТИ“ ЕООД

Сряда, 30 Януари 2013 13:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

“ЕВИ И БЕТИ“ ЕООД

№ 01-РД-217-0/29.01.2013 г.

 действащ