Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ФЕНИКС НЕВРОКОП“ ООД

Сряда, 30 Януари 2013 11:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ
Статут

„ФЕНИКС НЕВРОКОП“ ООД

№ 01-РД-215-0/29.01.2013 г.

 действащ