Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ПРИМО ТРЕЙД“ ЕООД

Сряда, 28 Ноември 2012 22:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ
Статут
„ПРИМО ТРЕЙД" ЕООД

№ 01-РД-189-1/28.11.2012 г.

 действащ