Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ОМЕГА-ТЕКСТИЛ“ ООД

Понеделник, 02 Декември 2019 16:30
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ОМЕГА-ТЕКСТИЛ“ ООД

№ 01-РД-508-1/21.11.2019 г.

 действащ