Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„НИКИ И ДЖЕКИ“ ЕООД

Четвъртък, 26 Октомври 2017 14:45
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„НИКИ И ДЖЕКИ“ ЕООД

№01-РД-463-0/ 20.10.2017 г.

 действащ