Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„БАНСКО 2020“ ЕООД

Понеделник, 09 Октомври 2017 13:20
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„БАНСКО 2020“ ЕООД

№01-РД-457-0/ 06.10.2017 г.

 действащ