Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„СТАС ТРАНС-73” ЕООД

Понеделник, 13 Март 2017 17:22
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„СТАС ТРАНС-73” ЕООД

№ 01-РД-433-0/06.03.2017 г.

 действащ