Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ВИ ТИ КЪМПЪНИ ГР” ООД

Сряда, 13 Декември 2017 10:30
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ВИ ТИ КЪМПЪНИ ГР” ООД

№ 01-РД-422-2/12.12.2017 г.

 действащ