Регистрационни документи за дейности с отпадъци

ЕТ „ГАЛЯ КОЦАКОВА”

Сряда, 06 Юни 2018 15:56
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

 

ЕТ „ГАЛЯ КОЦАКОВА”

№01-РД-409-1/ 31.05.2018 г.

 действащ