Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ” ЕООД

Понеделник, 18 Юли 2016 15:53
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ” ЕООД

№01-РД-407-0/ 18.07.2016 г.

 действащ