Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ЗИ-ДКО” ЕООД

Четвъртък, 09 Юни 2016 15:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ЗИ-ДКО” ЕООД

№01-РД-403-0/ 08.06.2016 г.

 действащ