Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ДИАМО” ЕООД

Петък, 11 Декември 2015 10:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут
„ДИАМО” ЕООД

№ РД-384–0/02.12.2015 г.

 действащ