Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

Вторник, 02 Май 2017 11:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут
„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

№ РД-365–1/27.04.2017 г.

 действащ