Регистър на разрешителните

„ЕВИ И БЕТИ“ ЕООД

Петък, 26 Май 2017 15:37
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
„ЕВИ И БЕТИ“ ЕООД  

 

 № 01-ДО-273-1/ 25.05.2017 г.