Регистър на разрешителните

„ЕМИ КАРС“ ЕООД

Вторник, 26 Февруари 2019 00:00
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване

„ЕМИ КАРС“ ЕООД

 

   № 01-ДО-283-1/ 20.02.2019 г.