Архив Съобщения обявления

Решение № 01-ДО-293-1/07.11.2018 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Петък, 09 Ноември 2018 11:17

Решение: Прекратявам  действието на Решение  №01-ДО-293-0  от 26.01.2018 г. на „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението