Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-376-1/31.10.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Петък, 02 Ноември 2018 16:55

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-376-0  от 28.09.2015 г. на „Веолия Енерджи България“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението