Архив Съобщения обявления

Решение № 01-ДО-288-3/11.10.2018 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Вторник, 16 Октомври 2018 10:22

Решение: Прекратявам  действието на Решение  №01-ДО-288-2  от 20.07.2017 г. на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението