Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Вторник, 20 Септември 2016 16:45

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-185-2  от 04.01.2017 г. на „ВИ ТИ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението