Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-272-1/05.12.2016 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Сряда, 07 Декември 2016 13:07

Решение № 01-РД-272-1/05.12.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „НИДЕКС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението