Архив Съобщения обявления

Решение № УО-03/22.12.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ № 01-РД-282-2 от 07.12.2017 г.

Вторник, 02 Януари 2018 15:31

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ № 01-РД-282-2 от 07.12.2017 г. на "Ирида-транс секюрити" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението