Процедури по АПК

Решение № 01-РД-427-2/24.02.2021 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Петък, 26 Февруари 2021 15:42

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „С и П Текстил“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението