Процедури по АПК

Решение № 01-ДО-300-0/08.02.2021 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Вторник, 09 Февруари 2021 11:50

Решение: Отказвам издаване на разрешение на „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението