Процедури по АПК

Решение № УO-02-АПК/2019 г. за прекратяване на азминистративна процедура

Петък, 05 Юли 2019 16:22

Решение № УО-02-АПК/05.07.2019 г. за прекратяване на административна процедура по изменение и допълнение на Решение № 01-ДО-274-0/ 2013 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъците на "СТАК" ООД, с. Длангово, община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението