Процедури по АПК

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Понеделник, 24 Февруари 2020 17:20

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-249-2  от 10.02.2017 г. на "Ес ти Ес Медикал груп“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението