Процедури по АПК

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Понеделник, 18 Февруари 2019 12:24

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-224-2  от 05.08.2015 г. на „БЕРГОВИ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението