Процедури по АПК

Решение № 01-РД-505-0/04.02.2019 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Вторник, 05 Февруари 2019 10:26

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „Р. М. С. Трейд“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението