Процедури по АПК

Решение № 01-УО-АПК-1/2019 г. за прекратяване процедурата по издаване на регистрационен документ

Вторник, 29 Януари 2019 16:45

Решение: Прекратявам процедурата по издаване на регистрационен документ на "ПИРИН-ТЕКС" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението