Процедури по АПК

Решение № 01-РД-243-1/23.01.2019 г. за прекратяване на регистрация и действието на регистрационен документ

Вторник, 29 Януари 2019 15:52

Решение: Прекратявам регистрацията и дейстието на регистрационен документ на ЕТ "Веселинка Апостолова - ВЕСНА"

От тук може да изтеглите пълния текст на решението