Процедури по АПК

Решение № 01-ДО-291-1/11.10.2018 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Вторник, 16 Октомври 2018 10:22

Решение: Прекратявам  действието на Решение  №01-ДО-291-0  от 28.12.2017 г. на „ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението