Процедури по АПК

Решение № 01-РД-452-1/28.08.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Петък, 31 Август 2018 13:52

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението