Съдържание

Посетители

В момента има 41  гости и няма потребители и в сайта

Шум

"Орбел 2001"АД - контролно замерване 2010

 Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2010 г.

"Орбел 2001"АД, гр. Гоце Делчев , обект: Фабрика за производство на ципове.

Местонахождение: в  жилищна зона

Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г. dB(A)

Честота на измерване Заключение
60 1 път/година Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищна сграда