Съдържание

Посетители

В момента има 38  гости и няма потребители и в сайта

Шум

"Илинденски мрамор" ООД, с. Марчево - контролно замерване 2012

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2012 г.

Цех за преработка на гнайс, с. Марчево, собственост на «Илинденски мрамор» ООД с предмет на дейност обработване на мрамор. Местонахождение производствено-складова зона.

Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г. dB(A)

Честота на измерване Заключение
55 1 път/година Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – 2 бр. жилищни сгради