Съдържание

Посетители

В момента има 41  гости и няма потребители и в сайта

Шум

"Илинденци мрамор" АД , с. Струмяни - контролно замерване 2011

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2011 г.

"Илинденци мрамор" АД, обекти: Цех за обработка на мрамор. Местоположение: производствено-складова територия

Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г. dB(A)

Честота на измерване Заключение
70 1 път/година Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – производствено-складова територия