Съдържание

Посетители

В момента има 37  гости и няма потребители и в сайта

Шум

"Лийв Табако А. Михайлидис" АД - контролно замерване 2010

  Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2010 г.

"Лийв Табако А. Михайлидис" АД, гр. Сандански, обект: Предприятие за манипулация и ферментация на тютюни. Местонахождение: производствено-складова територия

Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г. dB(A)

Честота на измерване Заключение
70 1 път/година Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – производствено-складова територия (промишлена зона)