Решения по оценка на съвместимостта

34-ОС/2011 г.

Сряда, 10 Август 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 34 - ОС/2011 г. по оценка на съвместимост

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Канина 1” и МВЕЦ “Канина 2” на река Канина, землище на с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

Местоположение: река Канина, ляв приток на река Места, землище на с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи - Западни” и BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението