Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-03-П/2021 г.

Понеделник, 12 Април 2021 13:28

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-3-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ XXI-386, кв. 7 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Н.Н.М, Н.Г.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението