Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-01-П/2021 г.

Четвъртък, 28 Януари 2021 11:28

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-01-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.301.1155 в местността Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: П.В, Й.В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението