Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-25-П/2020 г.

Понеделник, 07 Декември 2020 11:27

РЕШЕНИЕ № ОС-25-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Елешница“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Елешница“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението