Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-24-П/2020 г.

Понеделник, 07 Декември 2020 11:24

РЕШЕНИЕ № ОС-24-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.23.63 в местността Камене по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград“

Възложител: Д. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението