Обществени обсъждания

Обществени обсъждания на проект на заповед за изменение и допълнение на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000209 "Пирин"

Петък, 26 Февруари 2021 15:22

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за изменение и допълнение заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000209 "Пирин"

 

            Проект на заповед - ТУК

Публикувано на 26.02.2021 г.