Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Годишен план

Обекти от списъка за комплексни проверки 2020 г.

Комплексните проверки по всички компоненти и фактори на околната среда са приоритетни, защото дават обобщена информация за екологичното състояние на обекта. В съответствие с изискванията на екологичното законодателство и с оглед на минимизиране на административните, човешки и финансови разходи РИОСВ - Благоевград планира извършване на комплексни проверки на 82 бр. обекти.  Те могат да бъдат провеждани, както от служителите на РИОСВ, така и съвместно със служители на други държавни институции. Този вид проверки се извършват след издадена заповед на Директора на РИОСВ - Благоевград, в която се посочват целта за провеждане на проверката,  екипа от експерти и ръководителя на проверката  - координатор.

 

ОВОС - контрол на условия в решения по оценка на въздействието върху околната среда

ОХВ - опасни химични вещества

БР - биоразнообразие

ЗОПОЕЩ - Екологична отговорност по Програми за отстраняване на минали екологични щети и ЗОПОЕЩ 

 

От ТУК може да изтеглите Годишен план на РИОСВ-Благоевград за комплексни проверки - 2020 година