Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец януари 2010 г.

Сряда, 17 Февруари 2010 22:00

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

08.01.2010 година

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на водите на р. Санданска Бистрица в района на с. Лиляново, общ. Сандански с отпадъци от намиращ се в близост казан.

РИОСВ-Благоевград,

Община Сандански

Извършена проверка на място от специалисти при община Сандански. Собственикът на казана и терена е идентифициран. Изпратени са предписания за необходимите действия, които трябва да предприеме.