Становища по екологична оценка

БД-01/2016 г.

Сряда, 02 Ноември 2016 15:50

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2016 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Разлог

възложител Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. “Ст. Стамболов“ № 1, Булстат 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението